Toelichting bij Regeling subsidies Hoogwaterbescherming - maart 2014

De memorie van toelichting geeft achtergrondinformatie over de Regeling subsidie Hoogwaterbescherming, zoals doelen en achtergronden.