Innovatie & subsidie

Welke verschillen in subsidiabiliteit zijn er tussen een regulier project en een innovatief project? En hoe gaan we om met risicoreservering bij innovatie? Je vindt de antwoorden op deze pagina.

Op dit moment zijn er drie onderwerpen:

Wijziging innovatiesubsidies

Innovaties worden gesubsidieerd op basis van nacalculatie, dus werkelijk gemaakte kosten. Deze kosten komen vrijwel altijd (iets) hoger of lager uit dan in de subsidiebeschikking is opgenomen. 

Hoe de subsidie dient te worden gewijzigd (voordat deze kan worden vastgesteld of tussentijds bij duurdere innovaties), lees je in deze memo.