Regeling Subsidies Hoogwaterbescherming (Deel A subsidieregeling)

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 10 maart 2014, nr. IENM/BSK-2014/57174, houdende vaststelling van de Regeling Subsidies Hoogwaterbescherming 2014 (geactualiseerd op 1 januari 2024).

In de subsidieregeling staat hoe de subsidieverleningĀ  werkt bij de versterking van dijken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit noemen wij Deel A van de subsidieregeling.

Deel B is de handreiking voor subsiabele en niet-subsidiabele kosten.

Hieronder vind je de gerelateerde documenten:

  1. De toelichting bij de oorspronkelijke regeling van maart 2014
  2. De toelichting op de wijziging per 1 januari 2017
  3. De toelichting op de wijziging per 15 december 2017
  4. De toelichting op de wijziging per 1 april 2021
  5. De toelichting op de wijziging per 1 april 2023
  6. De handreiking/werkwijze voor het vaststellen van (niet)-subsidiabele kosten