Externe huisvestingskosten

Vanuit de Regeling subsidie hoogwaterbescherming (hierna: Regeling) zijn huisvestingskosten zijn in de regel niet als losse kostenpost op te nemen in een raming. Er zijn wel uitzonderingen.

Reguliere huisvesting is opgenomen in de overheadopslag van het te gebruiken uurtarief. Hier mag geen extra kostenpost voor worden opgevoerd in de kostenraming.

Uitzondering

Als de aannemer al bij de planuitwerkingsfase aan boord is, kan het doelmatig zijn om al eerder met het team van de aannemer op een externe locatie te werken. Ook kan het voorkomen dat ten behoeve van de samenwerking in de realisatiefase een keet wordt geplaatst wordt door de aannemer, waarin door het waterschap en de aannemer samen gewerkt wordt. In deze gevallen kunnen deze kosten onder overige bijkomende kosten opgenomen worden in de kostenraming en verklaard worden in de kostennota. Het is dan wel belangrijk dat de beheerder de doelmatigheid van deze aanpak en (huisvestings)kosten onderbouwt.

Let wel: veelal zitten deze kosten al opgenomen in de contractraming. De kosten kunnen uiteraard maar één keer worden opgevoerd in de kostenraming. Het is belangrijk om dit goed inzichtelijk te maken.