Eindverantwoording per fase

In de subsidieregeling zijn termijnen opgenomen, waarbinnen waterschappen bepaalde informatie delen met de programmadirectie. Op deze pagina leggen we de werkwijze uit hoe we zorgen dat we deze termijnen halen. Zo zijn verwachtingen helderder en is het prettig samenwerken.

De termijnen in de subsidieregeling (officieel: Regeling Subsidies Hoogwaterbescherming) gaan bijvoorbeeld over het moment wanneer een vaststelling ingediend wordt, wanneer een aanbestedingsresultaat gedeeld wordt of wanneer een jaarverantwoording (bij innovaties) ingediend wordt.

Scope

De heldere afspraken hebben we verwoord in de 'Handreiking afwijking vereisten uit de regeling t.a.v. moment van indiening'. Dat is uitleg over de juridische basis. Op deze pagina geven we een toelichting op de interactie en werkwijze tussen waterschappen en de programmadirectie om termijnen het halen. Daarmee sluit het aan bij de behoefte van waterschappen en de programmadirectie.

Deze werkwijze gaat niet over het proces aanbestedingsresultaat en het proces jaarverantwoording.

Werkwijze

Totstandkoming werkwijze en handreiking

In een multidisciplinaire werkgroep van de alliantie zijn in 2022 de uitgangspunten in de regeling en informatie op de website van het HWBP in beeld gebracht en is een werkwijze ontwikkeld die de interactie tussen waterschappen en de programmadirectie rondom eindverantwoordingen beschrijft.

De werkgroep bestond uit verschillende dijkwerkers van Hollands Noorderkwartier, Limburg, Rivierenland, Drents-Overijsselse Delta en de programmadirectie HWBP.