Einde HWBP-project & subsidie

Hoe en wanneer wordt een HWBP-project afgerond? De realisatiefase van een project eindigt als het meeste werk gedaan is. Een waterschap stelt in het Plan van Aanpak voor de realisatiefase een eindmoment vast, waarna de vaststelling van de subsidie binnen zes maanden volgt.

In de subsidieregeling (artikel 6, lid 5f) staat dat in het plan van aanpak een planning tot en met de 'voltooiing' van de realisatiefase moet worden opgesteld, waarbij geen eenduidig moment of uitgebreide specificatie van die term ‘voltooiing’ is gegeven. Op deze pagina lichten wij het einde van de subsidierelatie tussen het waterschap en het HWBP toe. Dit kan afwijken van de definitie van het einde van het fysieke uitvoeringsproject.

Op deze pagina vind je antwoord op de vragen:

 1. Waarin wordt vastgelegd wanneer de realisatiefase is voltooid?
 2. Wanneer is het moment van vaststelling?
 3. Hoe te rapporteren over de voltooiing van de realisatiefase?
 4. Wie rapporteert wat: 'Maatregel uitgevoegd' (kilomters dijk versterkt) versus 'Dijk veilig'?

Samenvatting

 • Het moment van voltooiing van het (subsidie-)project koppelen we aan het Plan van Aanpak voor de realisatiefase in plaats van mijlpalen met betrekking tot het uitvoeringscontract, projectplan Waterwet of overdracht van het beheer.
 • De term ‘Dijk veilig’ is in de vereisten voor vaststelling vervangen door ‘Maatregel uitgevoerd’.
 • Het waterschap stelt de eindverantwoording (verantwoordingsrapportage) van de realisatiefase op als de bulk van het werk is uitgevoerd, bijvoorbeeld als het werk wordt overgedragen van de aannemer aan de beheerder of een ander, in het Plan van Aanpak te formuleren, moment.
 • Het waterschap vraagt  binnen zes maanden na de afronding van de bulk van de werkzaamheden een vaststelling van de subsidie voor de realisatiefase aan. Voor de dan nog uit te voeren activiteiten, met beperkte kosten maar een langere doorlooptijd, komen we een werkdocument overeen, waarin de afspraken over afronding worden vastgelegd.

  De subsidie voor deze werkzaamheden wordt verstrekt ten tijde van de subsidieverlening, waarbij het wenselijk is om op dat moment ook werkafspraken over de afronding te maken. Dit geldt voor nieuwe verleningen voor de realisatiefase. Voor al verleende realisatiesubsidies kunnen deze afspraken gemaakt worden tijdens de lopende fase.

  Het waterschap en de programmadirectie leggen het moment van vaststelling (in termen van activiteiten / processtap / streefdatum) al in het Plan van Aanpak (waterschap) en in de beschikking van de subsidieverlening voor de realisatiefase (programmadirectie) vast.