Toelichting bij wijzigingen Regeling subsidies Hoogwaterbescherming - april 2023

Per 1 april 2023 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Regeling subsidies Hoogwaterbescherming.

Lees meer over de aanpassingen in het nieuwsbericht.