Samen innoveren

De HWBP alliantie heeft in 2020 besloten dat het toepassen van innovaties 'verplicht is, tenzij' en dat we de risico’s voor individuele beheerders samen dragen. Dit om het toepassen van innovaties in projecten te stimuleren. Brede implementatie van innovaties is cruciaal om rendement op innovaties en besparingen te realiseren.

De kern van de aanpak is:

  • Een project inventariseert en selecteert welke nieuwe kennis of innovatie wordt getest of geïmplementeerd. Daarbij kijken project en begeleidingsteam naar doelmatigheid op project én op programmaniveau.
  • Nieuwe kennis en innovaties die voldoende volwassen zijn, moeten als alternatief in projecten worden meegenomen. Pilots kunnen worden aangemeld als innovatievoorstel. De Innovatiewaaier geeft een eerste overzicht en geeft inzicht in toepasbaarheid en volwassenheid van nieuwe kennis en innovaties.
  • Project- en begeleidingsteam maken afspraken over de organisatie van de toepassing van nieuwe kennis en innovaties.
  • De Innovatieversneller helpt projecten bij het inventariseren, selecteren en organiseren van nieuwe kennis en innovaties. De Innovatieversneller zorgt voor doorontwikkeling en prioritering van overzicht van nieuwe kennis en innovaties, hun toepassingsbereik en hun ontwikkelniveau (Technical & Stakeholder Readiness level).
  • Risico’s die optreden dragen we samen. Als een innovatie na afronding toch minder blijkt te werken dan gedacht, dan is er sprake van nieuwe kennis. Met die nieuwe kennis vindt dan een beoordeling plaats, waarna de versterking wordt aangemeld bij het HWBP. Als er aanzienlijk meer beheer en onderhoud nodig is dan voorzien, dan worden die extra kosten door de alliantie gedragen. 

Samen innoveren: 'comply or explain'

Vragen of goede voorbeelden?

Heb je hier vragen over? Of goede voorbeelden? Dan kun je contact opnemen met innovatiecoördinator Anouk te Nijenhuis.