Factsheet HR effectiviteit voorlanden

Een hoog en breed voorland of kwelder dempt de golven en vermindert daarmee de belasting op de dijk. Wanneer dit voorland begroeid is en dus ruw, is dit effect nog groter. Dit effect kun je meenemen bij het ontwerp van een dijkversterking. Dit kan de omvang van de versterking verminderen of misschien is versterking dan zelfs helemaal niet meer nodig.