Handreiking 'DuboCalc in dijkversterkingen' voor aanbesteden en realisatiefase

Met het gebruik van DuboCalc, kunnen gemaakte duurzaamheidsdoelstellingen op projectniveau concreet en meetbaar gemaakt worden. Het is een rekenprogramma om de milieu-impact, uitgedrukt in de Milieu Kosten Indicator (MKI), van een GWW-project te kunnen berekenen.

DuboCalc is één van de tools uit de Aanpak Duurzaam GWW en ook weer onderdeel van het vervolg hierop: het Manifest Duurzaam GWW 2030. Met het gebruik van DuboCalc kunnen de gemaakte duurzaamheidsdoelstellingen op projectniveau concreet en meetbaar gemaakt worden. 

De handreiking is bedoeld om inkopers en projectteams van dijkversterkingen te ondersteunen met het gebruik van DuboCalc in de aanbesteding en realisatie van dijkversterkingsprojecten. De MKI-waarde kan als kwaliteitscriterium worden gebruikt bij aanbestedingen volgens de methodiek van de Beste Prijs/kwaliteitverhouding (BPKV). Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer. Een lagere MKI-waarde betekent vaak ook CO2-reductie en een bijdrage aan de doelen van de Circulaire Economie. Door DuboCalc in te zetten bij de aanbesteding en realisatiefase wordt invulling gegeven aan duurzaam opdrachtgeverschap

Deze handreiking is een aanvulling op de Handreiking ‘DuboCalc voor dijkversterkingen’ voor de verkennings- en planuitwerkingsfase. Achtergrondinformatie over DuboCalc en MKI is opgenomen in de Handreiking ‘DuboCalc voor dijkversterkingen’ voor de verkennings- en planuitwerkingsfase.

Voor vragen over de handreiking kan je mailen naar: dubocalc.hwbp@rhdhv.com