Handreiking 'DuboCalc in dijkversterkingen' voor de verkennings- en planuitwerkingsfase

Met het gebruik van DuboCalc, één van de tools uit de Aanpak Duurzaam GWW, kunnen gemaakte duurzaamheidsdoelstellingen op projectniveau concreet en meetbaar gemaakt worden. Het is een rekenprogramma om de milieu-impact, uitgedrukt in de Milieu Kosten Indicator (MKI), van ontwerpen te berekenen en maakt het mogelijk om deze snel en efficiënt te beoordelen en met elkaar te vergelijken. Op deze manier kan de milieu impact mee worden genomen in de afweging.

Deze handreiking heeft als doel om toelichting te geven op het gebruik van de objectenbibliotheek in DuboCalc, waarin specifieke objecten voor dijkversterkingen zijn uitgewerkt. Hiermee kan er makkelijker een MKI-vergelijking worden gemaakt om verschillende varianten en oplossingsrichtingen tegen elkaar af te wegen in de verkennings- en planuitwerkingsfase.

Duurzaamheid is een thema dat volop in ontwikkeling is binnen de dijkenwereld. Vanuit de behoefte bij de projectteams aan overzicht en handvatten om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit beter te kunnen borgen, heeft Waterschap Rivierenland een subsidie aangevraagd bij de Kennis- en Innovatieagenda van het HWBP. “DuboCalc voor dijkversterkingen” is een van de drie projecten die uitgevoerd wordt met subsidie ten behoeve van deze "Kennis & innovatie voor duurzamere en vergunbare HWBP-dijkversterkingen". Waterschap Rivierenland is opdrachtgever van deze Handreiking en heeft hierbij samengewerkt met andere waterschappen en de programmadirectie van het HWBP.

Een kort instructie filmpje over het gebruik van de objecten in de bibliotheek van DuboCalc 6.0 vind je hier.

Voor vragen over de handreiking en de Objecten bibliotheek kan je mailen naar: dubocalc.hwbp@rhdhv.com