Rekentool referentiekader projectaanpak

Met deze rekentool is het mogelijk om snel en eenvoudig referentiewaarden voor een project in beeld te brengen. Het is handig om deze tool te gebruiken, voorafgaand aan het indienen van de subsidieaanvraag. deze tool in te vullen.

De beheerder en het begeleidingsteam kunnen samen vanuit een top-down benadering  eschouwen hoe de geschatte kosten zich verhouden tot het referentiekader. Vandaaruit voeren zij met elkaar de dialoog over de uitkomst in relatie tot het voorgenomen plan van aanpak.