Referentiekader projectaanpak

De opgave van het HWBP vraagt om een stabiel, voorspelbaar en transparant programma. Het referentiekader is een handig hulpmiddel om in een vroeg stadium tot een gezamenlijk beeld van de complexiteit van een project en een realistisch kostenniveau te komen. In dit rapport wordt het referentiekader beschreven en toegelicht.