Dijkwerkersdag 2024: een terugblik

Verleden, heden, toekomst. Dat was het thema van de Dijkwerkersdag 2024. Met bijna duizend dijkwerkers was het de drukste Dijkwerkersdag ooit. Gelukkig reed dagvoorzitter Marijn de Vries op kop om alles in goede banen te leiden. 

Een aanwijzing dat ons werk relevanter is dan ooit. De dijken die onze voorvaderen bouwden voldoen nu nog, maar we moeten ons klaar maken voor de toekomst. Voor 2050 gaan we samen 2.000 kilometer en 400 kunstwerken versterken. 

Een grote opgave, maar we staan er niet alleen voor. Op de Dijkwerkersdag kwamen waterschappers, RWS’ers en professionals uit de markt samen om inspiratie op te doen, kennis te delen en te borrelen. De tiende Dijkwerkersdag was de laatste voor onze algemeen directeur Erik Wagener. Hij gaat deze zomer aan de slag bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

De dijk is nooit af en kennis over dijken blijft zich ook continue ontwikkelen. Op de Dijkwerkersdag tekenden Eric Withaar van de programmadirectie HWBP, Gabriëlle Knufman van Wateropleidingen en Fianne Lindenaar van TwynstraGudde gezamenlijk voor de herontwikkeling en uitvoering van het opleidingsprogramma van het HWBP voor de periode 2024 - 2028. Een belangrijke mijlpaal! 

Dijkwerkers zijn er in alle soorten en maten. In ze zijn er ook over de grens. Hans De Preter van Vlaamse Waterweg sprak bevlogen over de versterkingsopgave bij onze zuiderburen. Na het plenaire deel in de ochtend waren er tientallen deelsessies waarbij per vakgebied kennis kon worden gedeeld. Een druk bezochte deelsessie ging over duurzaamheid. 

Bodemdaling en klimaatverandering hebben grote invloed op de Nederlandse delta en het dijkenstelsel. Het is dan ook belangrijk dat we onze projecten steeds duurzamer. Met trots presenteerde het HWBP daarom de interactieve ‘Roadmap Duurzaam HWBP’. De roadmap helpt projecten verder met duurzaamheids-issues.   

We kijken vol met nieuwe ideeën en met frisse energie terug op de Dijkwerkersdag. Aan de slag en tot volgend jaar!