HWBP introduceert interactieve Roadmap Duurzaam HWBP

De interactieve Roadmap Duurzaam HWBP helpt projecten verder met duurzaamheids-issues.

Vergroot afbeelding Roadmap Duurzaam HWBP
Beeld: ©HWBP

Per fase (voorverkenning, verkenning, planuitwerkingfase, aanbesteding en realisatie) staat stap voor stap wat een project kan doen om duurzaamheid te borgen, welke instrumenten hiervoor beschikbaar zijn en wie ze hierbij moeten betrekken. Je vindt links naar betreffende instrumenten, handreikingen en voorbeelden om er snel mee aan de slag te kunnen gaan.

Het HWBP streeft er naar om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit geborgd te hebben in de aanpak van de projecten. Vanuit de monitor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit uit 2023 blijkt dat we behoorlijke stappen maken binnen de dijkenprojecten, maar dat we er nog niet zijn.

In veel projecten wordt al met ambitie vorm gegeven aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Duurzaamheid, en dan met name klimaat & energie en circulariteit, zijn relatief nieuwe begrippen in dijkversterking. Er zijn al verschillende instrumenten, handreikingen en voorbeelden beschikbaar. De interactieve Roadmap helpt je bij de keuzes hierin. Het geeft de stappen weer per projectfase, geeft aan welke instrumenten daarbij horen en geeft meteen links naar inspirerende voorbeelden.