Definitief programmavoorstel HWBP 2025-2036

Het HWBP maakt elk jaar een voortrollend programma met een duur van twaalf jaar. Het programmabestuur HWBP heeft op 13 november 2023 het definitieve HWBP programmavoorstel 2025-2036 behandeld en vastgesteld.

De programmadirectie HWBP stuurt het definitieve programmavoorstel 2025-2036 toe aan de Deltacommissaris, zodat het programma kan worden opgenomen in het Deltaplan Waterveiligheid van het Deltaprogramma 2025. De Deltacommissaris biedt het Deltaprogramma aan de Minister van I&W aan. Op Prinsjesdag 2024 wordt het Deltaprogramma 2025 met daarin het HWBP-programma 2025-2036 aangeboden aan de Tweede Kamer, waarna definitieve vaststelling zal volgen.

Vergroot afbeelding HWBP project Sterke Lekdijk Wijk bij Duurstede - Amerongen