Eerste exemplaar HWBP projectenboek 2024 overhandigd

Het nieuwe HWBP projectenboek is verschenen! Vandaag overhandigde HWBP-directeur Erik Wagener het allereerste exemplaar aan deltacommissaris Peter Glas tijdens het Deltacongres in Groningen. Het thema van dit jaar is ‘De dijk is van ons allemaal’. 
 

In het boek kun je terugvinden welke dijkversterkingsprojecten zijn geprogrammeerd in de jaren 2024 – 2029. Ook staan de lopende innovaties erin beschreven. Toepassing ervan is essentieel om onze opgave binnen tijd en budget te realiseren.

“Je kunt een dijk niet los zien van zijn omgeving”, vertelt Erik Wagener. “Dat is de context waarin wij ons werk doen. Samen met bewoners en gebiedspartners maken we de dijk.” In dit boek laten we zien wat het speelveld is en welke dilemma’s je kan tegenkomen.”

Meer weten of het boek bestellen? 

Op deze pagina vind je een overzicht met alle projecten en de interactieve projectenkaart waar alle projecten op te vinden zijn. 

Je kunt ook een exemplaar van het projectenboek bestellen