Start natuurcompensatiebank stikstof

Op 3 oktober start de natuurcompensatiebank (NCB) en kunnen beheerders subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie. Via natuurmaatregelen kunnen de Rijksoverheid en waterschappen de stikstofuitstoot van hun projecten compenseren. Daarmee beschermen we de natuur. En kunnen projecten doorgaan die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld de menselijke gezondheid of openbare veiligheid. Het HWBP start samen met de betrokken waterschappen een haalbaarheidsonderzoek voor de projecten Veilige Vecht en Schiermonnikoog.

Heb jij interesse en wil je weten of jouw project ook in aanmerking komt voor een haalbaarheidsstudie? Meldt je dan aan voor het webinar op 22 september of lees meer in onderstaande flyer.

Tijdens het webinar geeft programmamanager Natuur en Stikstof Dennis van Schaardenburg (ministerie LNV) toelichting en is er ruimte om vragen te beantwoorden. Waarom is natuurcompensatie nodig? Waarvoor kunt u subsidie krijgen? En hoe vraagt u deze aan?