Nieuw Projectenboek HWBP 2022 verschenen

Het nieuwe projectenboek van het HWBP is verschenen. Op donderdag 11 november overhandigde HWBP-directeur Erik Wagener het allereerste exemplaar aan deltacommissaris Peter Glas. Het thema van dit jaar is biodiversiteit.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Het boek bestaat uit drie delen. Zo kun je lezen welke dijkversterkingen zijn geprogrammeerd in de periode 2022-2027. In het projectenboek beschrijven wij van elk HWBP-project de opgave, de context en de ontwikkelingen.

Daarnaast komen in dit nieuwe projectenboek dijkwerkers aan het woord die hard aan de slag zijn met biodiversiteitsambities. Zij laten zien welke mogelijkheden er zijn en hoe zij invulling geven aan die ambitie.

Ook geeft landschapsarchitectenbureau Flux een inspirerend beeld van nut en noodzaak van biodiversiteit en onze relatie met de natuur door de jaren heen, en zij sluiten af met praktische aanbevelingen om onze waterveiligheidsopgave te verbinden aan natuurwaarden.

Biodiversiteit en dijkversterking

“De kunst is om al die opgaven met elkaar te verbinden en te zorgen voor een ‘maatschappelijk ingepaste dijk”, vertelt HWBP-directeur Erik Wagener. “Oftewel: dat je bij een dijkversterking bijvoorbeeld ook emissiereductiedoelen hebt. Dat je oog hebt voor het landschap en de natuurwaarden. Dat je de natuur en daarmee de biodiversiteit versterkt. Dat je zorgvuldig omgaat met de cultuurhistorische waarden. De dijk staat immers ook midden in de samenleving.”