foto van het projectenboek

Projectenboek HWBP 2022

Met trots presenteren we het projectenboek van het HWBP 2022. Hierin kun je lezen welke dijkversterkingen zijn geprogrammeerd en bieden we een blik op het thema biodiversiteit. Op deze pagina kun je het digitale projectenboek downloaden.

Inhoud boek

Het thema van het projectenboek is biodiversiteit. De afgelopen jaren slaat de wetenschap meer dan ooit alarm over de afname van biodiversiteit op onze planeet. Een gezonde bodem, een gezond watersysteem en gezond water zijn essentieel voor alles wat daaromheen groeit en leeft.

Net als bij veel andere maatschappelijke opgaven voelen de waterbeheerders de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren. Het versterken van de biodiversiteit moeten we immers samen voor elkaar zien te krijgen.

In dit nieuwe projectenboek komen in deel 1 inspirerende dijkwerkers aan het woord die hard aan de slag zijn met hun eigen biodiversiteitsambities. Zij laten zien welke mogelijkheden er zijn en hoe zij invulling geven aan die ambitie. In deel 2 geeft landschapsarchitectenbureau Flux een inspirerend beeld van nut en noodzaak van biodiversiteit en onze relatie met de natuur door de jaren heen. Tot slot komen in deel 3 de HWBP-projecten van 2022 tot 2027 aan bod.