foto van het projectenboek

Projectenboek HWBP 2022

Met trots presenteren we het nieuwe projectenboek van het HWBP. Hierin kun je lezen welke dijkversterkingen zijn geprogrammeerd en bieden we een blik op het thema biodiversiteit.

 Op deze pagina kun je het digitale projectenboek downloaden of eventueel een papieren versie bestellen.

Papieren versie bestellen

Via het onderstaande formulier kun je het boek bestellen. Het boek en de verzending zijn kosteloos. Wel vragen we je om, enkele weken na het ontvangst van het projectenboek, deel te nemen aan een online enquete. Met jouw input kunnen we het projectenboek verbeteren. Let op: druk op 'Verzenden' nadat je het formulier hebt ingevuld.

Wij gebruiken jouw emailadres om je over een paar weken een geanonimiseerde enquête over het projectenboek te sturen

Type organisatie *

Wij gebruiken deze informatie om te beoordelen of wij onze doelgroepen goed bedienen.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw gegevens om het projectenboek te versturen, waarna ze vernietigd worden. Jouw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken jouw gegevens, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om het boek te versturen en te verbeteren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken jouw gegevens om het boek te versturen en om je een geanonimiseerde enquête per mail te versturen. Jouw aanvraag wordt door onze eigen medewerkers verwerkt. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij de projectenboeken hebben verstuurd, bewaren we de gegevens tot maximaal drie maanden, voordat jouw gegevens worden verwijderd. Mocht er iets tijdens het versturen mis gaan, dan hebben wij jouw gegevens nog om het projectenboek opnieuw te versturen.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

field_hint

Inhoud boek

Het thema van het projectenboek is biodiversiteit. De afgelopen jaren slaat de wetenschap meer dan ooit alarm over de afname van biodiversiteit op onze planeet. Een gezonde bodem, een gezond watersysteem en gezond water zijn essentieel voor alles wat daaromheen groeit en leeft.

Net als bij veel andere maatschappelijke opgaven voelen de waterbeheerders de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren. Het versterken van de biodiversiteit moeten we immers samen voor elkaar zien te krijgen.

In dit nieuwe projectenboek komen in deel 1 inspirerende dijkwerkers aan het woord die hard aan de slag zijn met hun eigen biodiversiteitsambities. Zij laten zien welke mogelijkheden er zijn en hoe zij invulling geven aan die ambitie. In deel 2 geeft landschapsarchitectenbureau Flux een inspirerend beeld van nut en noodzaak van biodiversiteit en onze relatie met de natuur door de jaren heen. Tot slot komen in deel 3 de HWBP-projecten van 2022 tot 2027 aan bod.