Jaarbericht 2020 is uit

Met trots presenteren we ons nieuwe jaarbericht! Ook in 2020 hebben we, ondanks corona, keihard gewerkt aan dijkversterking. Alle behaalde resultaten hebben we gebundeld in één jaarbericht.

In dit jaarbericht kun je lezen hoe wij hard hebben doorgewerkt aan de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook vertellen wij over de resultaten (opgave en financiën), samenwerking, innovatie, duurzaamheid en de ontwikkeling van de lerende alliantie in 2020.

Bijzonder jaar

2020 was een bijzonder jaar. Het coronavirus zorgde voor ingrijpende veranderingen en maatregelen die soms grote effecten hadden. Alle dijkwerkers verdienen één groot compliment, want het belangrijke werk aan waterveiligheid is doorgegaan. Zo hebben we in totaal 81 kilometer dijkversteking afgerond, waaronder de Houtribdijk, Twentekanaal en Eemshaven Delfzijl.

Samen werken aan sterke dijken

Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom werken de 21 Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan sterke dijken. Dit gebeurt in twee uitvoeringsprogramma’s: het HWBP-2 en het HWBP.