Vers van de pers: 'Dijken voor beginners'

Vol trots presenteren we ons nieuwe boek: Dijken voor beginners. Een boek voor en door de alliantie HWBP, dat vol staat met informatie over dijktechnieken, plan- en participatieprocessen.

Het boek is bedoeld om inwoners en andere betrokkenen meer inzicht te geven in de complexiteit van een dijkversterking en de rol die ze daarbij zelf kunnen vervullen. Door inwoners op een begrijpelijke manier te informeren, zijn ze beter in staat te participeren en hun belangen te behartigen. Daarom kan dit boek ook goed gebruikt worden in participatieprocessen.       

Bladeren tijdens informatiebijeenkomsten

Waterschap Brabantse Delta heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het boek. Omgevingsmanager Marvin Antens: ‘We willen dit boek inzetten om de verwachtingen van de fases en procedures duidelijk en helder te communiceren naar de omgeving. Wat ons betreft is het dus een welkome aanvulling op de communicatiemiddelen." Ook ziet hij kansen wanneer hij omwonenden weer tijdens een bijeenkomst kan ontmoeten. "Ik kan niet wachten om dit boek bij een informatiebijeenkomst op tafel te leggen en betrokkenen erin te zien bladeren. Zeker omwonenden die al 30, 40 jaar aan de dijk wonen, zullen het echt geweldig vinden."

Boek ontvangen en meer informatie

Ben je benieuwd geworden naar het dijkenboek? Via de onderstaande button kun je digitaal door het boek bladeren. Wil je het boekje zelf ontvangen? Bestellen kan via deze pagina. Voor meer informatie over het boek kun je mailen naar info@hoogwaterbescherming.nl.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken we samen met de 21 Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Om Nederland te beschermen tegen overstromingen versterken we tot en met 2050 1.500 kilometer aan dijken en verbeteren we ruim 500 sluizen en gemalen.