Boek 'Dijken voor beginners'

Dit dijkenboek is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met een dijkversterking. De grootste doelgroep bestaat uit bewoners. Zij kunnen dit boek gebruiken om in te bladeren, vooral op de momenten dat ze betrokken worden bij een dijkversterkingsproject.

Daarnaast richt dit boek zich op de agrarisch ondernemer. Bij veel dijkversterkingen zijn agrariƫrs betrokken doordat hun land grenst aan de dijk. Hun belang is meestal anders dan van de bewoners. Verder liggen veel dijken langs natuurgebieden en daarbij horen de natuurorganisaties. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provinciale Landschappen zijn in de praktijk bij bijna elke dijkversterking betrokken.

Met dit boek doen we een handreiking zodat ze ook hun belang beter kunnen behartigen. Het dijkenboek is daarnaast bedoeld voor lokale bestuurders, van bijvoorbeeld de gemeente of de provincie. Bestuurders zijn net als bewoners en anderen meestal een leek als het gaat om de techniek van een dijk, de besluitvorming daarover en hoe zij hun rol moeten invullen richting de burgers en ondernemers onder hun bestuur.

Tot slot is het dijkenboek bedacht als hulpmiddel voor omgevingsmanagers, technisch managers, communicatieadviseurs en projectleiders van dijkversterkingsprojecten. We zien graag dat zij -met hulp van dit boek- nog beter in gesprek raken met alle belanghebbenden.

Tweede druk - september 2021