Bewoners betrekken en informeren

Bewoners en andere belanghebbbenden volgen met veel interesse dijkversterkingsprojecten in hun omgeving.  Ze willen gehoord en gezien worden. Om waterschappen te helpen met het participatieproces heeft de alliantie HWBP verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld. Zo krijgen betrokkenen voldoende kennis om mee te doen in het participatieproces van een dijkversterkingsproject.

1. Boek 'Dijken voor beginners'

Informatie over dijktechnieken, plan- en participatieprocessen; dat is het boek 'Dijken voor beginners'. Door inwoners op een begrijpelijke manier te informeren, zijn ze beter in staat te participeren en hun belangen te behartigen. Een boek dat goed gebruikt kan worden in participatieprocessen. Het is een boek van en voor de alliantie HWBP, bedoeld om inwoners meer inzicht te geven in de complexiteit van een dijkversterking en de rol die ze daarbij zelf kunnen vervullen.

Waterschappen kunnen het boek bestellen kan via het bestelformulier

De video's zijn voor waterschappen ook als losse fragmenten te downloaden via de online mediatheek van het HWBP (Fileflow, inlog noodzakelijk. Geen inlog? Stuur een berichtje naar Amber.Korver@hoogwaterbescherming.nl).