Nieuwe projectenboek gepresenteerd

Het Projectenboek 2021 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is op 12 november verschenen. Met trots overhandigde HWBP-directeur Erik Wagener het eerste exemplaar aan Deltacommissaris Peter Glas. Anders dan anders gebeurde dat dit jaar digitaal in verband met corona.


Het boek bestaat als vanouds uit drie delen. Zo kun je lezen welke dijkversterkingen zijn geprogrammeerd in de periode 2021-2026. Steeds meer projecten in het HWBP gaan van de verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase en worden op de markt gebracht. Enkele daarvan zijn al in uitvoering. In het projectenboek beschrijven wij van elk HWBP-project de opgave, de context en de ontwikkelingen.

Duurzaamheidsambities bij dijkversterking

Daarnaast komen in dit nieuwe projectenboek dijkwerkers aan het woord die hard aan de slag zijn met duurzaamheidsambities. De interviews laten zien wat er allemaal kan, wat er gebeurt en hoeveel enthousiasme er is. "In feite willen we de projecten uitdagen om zo duurzaam mogelijk te zijn. Het HWBP kijkt, denkt en ontwikkelt mee, waar nodig en mogelijk", aldus Erik Wagener.

Circulariteit en dijkversterking

Tot slot geeft landschapsarchitectenbureau Flux een beeld van circulariteit in de context van de dijkversterkingsopgave en hoe daar ook buiten de dijkwerkerscommunity aan wordt gewerkt. Ze gebruiken daarbij het uitgangspunten: terugdringen van materiaalgebruik, het toepassen van hergebruikte materialen en het hergebruik in de toekomst.