Projectenboek HWBP 2021

Vol trots presenteren we het projectenboek 2021 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit document kun je lezen welke dijkversterkingen zijn geprogrammeerd in de periode 2021-2026. Steeds meer projecten in het HWBP gaan van de verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase en worden op de markt gebracht.

Het thema van dit projectenboek is klimaat, duurzaamheid en circulariteit. Het thema biedt nieuwe uitdagingen voor het HWBP-programma. Met de bestuurlijke vaststelling van het Klimaatakkoord, het Grondstoffenakkoord, de Green Deal en het Convenant Duurzaam GWW willen we ook bij het versterken van onze dijken de slag maken naar een duurzame, circulaire manier van werken.

We willen als alliantie in de praktijk uitvinden hoe dat werkt en niet wachten op regelgeving of nieuwe voorschriften. We willen samen bouwen en elkaar inspireren in een duurzame aanpak van de waterveiligheid. We onderzoeken en ontdekken in voorbeeldprojecten wat er allemaal mogelijk is en wat dat concreet betekent voor de realisatie. De aanleg van veel dijkversterkingsprojecten komt al goed op stoom. In de alliantie ondersteunen we deze ontwikkelingen door het delen van goede voorbeelden en met een programma voor kennisontwikkeling en innovatie.