Sfeerimpressie tweede bestuurlijke dialoog

Op 26 april was de eerste bestuurlijke dialoog van de HWBP alliantie in het traject 'naar een toekomstbestendige alliantie'. Aan de hand van casussen en stellingen hebben de bestuurders van waterschappen (portefeuille waterveiligheid), Rijkswaterstaat en IenW/DGWB adviezen geformuleerd. Deze adviezen zijn geland in het pamflet 'Adviezen aan nieuwe bestuurders'

Het pamflet is tijdens de tweede dialoog in september 2023 toegelicht en besproken. Tevens zijn tijdens de tweede dialoogsessie de ontwikkelde scenario’s uit de langetermijnprogrammering besproken om een beeld te vormen over de toekomstbestendigheid van het HWBP. Het gesprek is vastgelegd in een sfeerimpressie