Resultaten HWBP-panel 2020

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma bevraagt jaarlijks medewerkers van HWBP-projecten om te weten hoe zij denken over het programma, de opgave en de samenwerking binnen de alliantie. De resultaten laten zien dat veel goed gaat; deze punten willen we als HWBP behouden. Anderzijds zien we in de resultaten aanknopingspunten om verbeteringen door te voeren.

De online enquete is in juni/juli 2020 uitgevoerd door IPSOS. In totaal hebben 164 respondenten de enquĂȘte volledig ingevuld. Voorheen was de enquete bekend onder de naam Dijkwerkers-panel.