Dijkversterkingsproject Westdijk Gemeente Bunschoten

De Westdijk bij Bunschoten voldeed niet aan de waterveiligheidsnormen en moest daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Vallei en Veluwe
Scope 2,1 kilometer
Projectfase afgerond
Bijzonder sanering vervuilde grond
Link website project Dijkversterking Westdijk Gemeente Bunschoten - Waterschap Vallei en Veluwe
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

De Westdijk in Bunschoten-Spakenburg is in 2016 en 2017 versterkt om aan de normen voor dijkveiligheid te voldoen. De versterking bestond uit het vergroten van de binnenberm van de dijk. In de kern van deze binnendijkse aanberming is thermisch gereinigde grond (TGG) toegepast, van waaruit verontreinigende stoffen terechtkwamen in het oppervlaktewater van de nieuwe teensloot.

Om deze verontreiniging op te heffen, heeft Waterschap Vallei en Veluwe in 2018 besloten om de TGG te ontgraven en volledig te vervangen door schoon materiaal. 

Context

De TGG is toegepast in de steunberm van de Westdijk over een lengte van 2,1 kilometer. Uit onderzoeken (partijkeuringen) naar de samenstelling en de eigenschappen van het toegepaste materiaal bleek dat het materiaal niet voldeed aan de vereisten voor een Grootschalige Bodemtoepassing (GBT).

Planning

In overleg met provincie Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst) is een plan van aanpak opgesteld voor het verwijderen van de TGG, het afvoeren naar een erkende verwerker en de berm voorzien van schoon zand. Dit plan van aanpak is in 2020 goedgekeurd. Na een aanbesteding (RAW-bestek) is aannemer Boskalis in oktober 2020 gestart met de uitvoering. Inmiddels is de TGG volledig verwijderd. De werkzaamheden zijn in de zomer van 2022 geheel afgerond.