Dijkversterkingsproject IJsseldijk Apeldoorns Kanaal

De IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Vallei en Veluwe
Scope 2,7 kilometer
Projectfase realisatie
Opgave hoogte, piping en stabiliteit
Bijzonder kering is ook oever kanaal
Link website project Dijkversterking IJsseldijk Apeldoorns Kanaal - Waterschap Vallei en Veluwe
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

De primaire kering van de IJssel langs het Apeldoorns Kanaal is in de Derde Toetsing afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit, hoogte en piping. De opgave bestaat uit het verbeteren van 2,7 kilometer waterkering. De kering bestaat voor een belangrijk deel uit een stalen damwand.

Context

Het project ligt in een overgangsgebied tussen het Veluwemassief en de IJssel. Het te verbeteren dijktraject wordt onderbroken door een natuurlijke hoogte. Kenmerkend voor het traject is het samenvallen van de kering van de IJssel met de oostelijke oeverzone van het Apeldoorns Kanaal. Daarnaast staan enkele woningen en een hoogspanningsmast buitendijks, waardoor maatwerk nodig is.

Het voorkeursalternatief (VKA) bestaat uit 2 dijksegmenten waar verbetering wordt aangebracht met een sterkere damwand, en 3 segmenten waar een verbetering in grond wordt uitgevoerd. Het VKA is tot stand gekomen met de omgeving en andere belanghebbenden.

Planning

In de zomer van 2019 startte de gecombineerde planuitwerkings- en realisatiefase. Vanaf oktober 2021 zijn de uitvoerende werkzaamheden begonnen. Eerst is gestart met de sterkere damwand, later is ook een begin gemaakt met de verbetering in grond. De verbeteringen zijn naar verwachting eind 2022 gereed. In 2023 vinden afrondende werkzaamheden en nazorg plaats.