Dijkversterkingsproject Grebbedijk

De Grebbedijk bij de Wageningse Berg en de Grebbeberg voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Vallei en Veluwe  
Scope 5,5 kilometer
Projectfase planuitwerking
Opgave hoogte, piping, stabiliteit en bekleding
Bijzonder aanpak duurzaamheid en circulariteit
Link website project Dijkversterking Grebbedijk - Waterschap Vallei en Veluwe
Laatste update pagina 10-2023

Opgave

De Grebbedijk ligt tussen de Wageningse Berg en de Grebbeberg bij Rhenen. De dijk heeft een lengte van 5,5 kilometer en beschermt de Gelderse Vallei tegen hoge waterstanden in de Nederrijn. De dijk wordt nu versterkt, zodat deze weer voldoet aan de veiligheidsnormen.

Context

De versterking van de Grebbedijk wordt ook benut om andere opgaven in het gebied rondom de dijk aan te pakken. Samen met zeven projectpartners wordt gewerkt aan de ontwikkeling van natuur, versterking van cultuurhistorie en verbetering van de verkeersveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit.

Het waterschap wil zorgen voor een dijk die sterk is en lang meegaat, met zo min mogelijk milieu-impact tijdens de bouw en het onderhoud. Daartoe werd onder meer de Circulaire Peiler ontwikkeld, waarmee mogelijke oplossingen in de dijkbouw kunnen worden beoordeeld op duurzaamheid en circulariteit. Ook wordt zo veel mogelijk bestaand en aanwezig materiaal in het gebied hergebruikt, zoals grond, damwanden en grasbekleding.

Planning

Het project bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase. Samen met de projectpartners en met de omgeving werken we het eerdere voorkeursalternatief nu uit tot een volledig ontwerp. Het streven is oplevering in 2027.