Dijkversterkingsproject Wijk bij Duurstede - Amerongen

De dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Scope 10,9 kilometer
Projectfase planuitwerking
Opgave piping, in beperkte mate hoogte en stabiliteit
Bijzonder ambitie emissieloos bouwen projecten
Link website project Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Het dijktraject ligt aan de noordkant van de Nederrijn en de Lek en loopt vanaf de hoge grond bij Amerongen tot aan de Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede. De lengte van het traject is 10,9 kilometer. De belangrijkste veiligheidsopgave richt zich met name op het faalmechanisme piping.  

Context

Het dijktraject ligt in zijn geheel in de provincie Utrecht, verdeeld over 2 gemeenten: Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. In het landelijk gebied vormt de dijk de grens tussen binnendijks cultuurlandschap en buitendijks natuurlandschap met prachtige grote uiterwaarden, die tot Natura 2000-gebied behoren. Tussen de uiterwaarden vormt het stuwcomplex van Amerongen een markante onderbreking.

Er is sprake van 1 nadrukkelijk stedelijk gebied langs de dijk: het historisch stadsfront van Wijk bij Duurstede. Een extra opgave bij dit project is het verenigen van de dijkversterking en verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in samenwerking met de gebiedspartners provincie Utrecht en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Voorbeelden van deze meekoppelkansen zijn de aanleg van een ecologische verbinding langs de rivier en de wens voor diverse fiets- en wandelpaden in de gemeente Wijk bij Duurstede. 

Planning

De dijkversterking zit in de planuitwerkingsfase. Naar verwachting start de realisatie eind 2023 of begin 2024.