Waaiersluis Gouda

De Waaiersluis in Gouda voldeed niet aan de waterveiligheidsnormen en moest daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Scope 1 kunstwerk
Projectfase afgerond
Opgave betrouwbaarheid sluiting
Bijzonder

bijdrage aan biodiversiteit: verbetering van de vispasseerbaarheid

Link website project Versterking Waaiersluis Gouda - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Het complex Waaiersluis bestaat onder andere uit een schutsluis, gemaal en een uitwateringsconstructie waarvan het tijdig kunnen sluiten bij hoogwater op de Hollandsche IJssel onvoldoende betrouwbaar was.

Context

De Waaiersluis bij Gouda is een rijksmonument dat nog volop in bedrijf is om het peil op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) op hoogte te houden, (zoet)water te leveren aan de westelijke waterschappen en scheepvaart mogelijk te maken voor het schutten van (met name) recreatievaartuigen. Het complex is onderdeel van dijktraject 14-1 en vormt de aansluiting tussen traject 14-1 en 15-3.

Werkzaamheden waren nodig om de sluis veilig en het onderhoud op orde te houden. In de uitvoering van het project zijn de veiligheidsopgave en de renovatieopgave gecombineerd, samen met een meekoppelkans om de vispasseerbaarheid te verbeteren. Ook is de informatievoorziening op land en water verbeterd.  

Planning

Het project is uitgevoerd volgens een zogenaamde fastlaneaanpak, waarbij 1 keer subsidie voor het hele project is aangevraagd en verleend in 2021. De planuitwerking is in mei 2021 afgerond en vervolgens is het werk aanbesteed. Bij de start van het vaarseizoen op 1 april was de sluis weer toegankelijk voor de scheepvaart. De laatste werkzaamheden op het land zijn afgerond in Q3 van 2022.