Dijkversterkingsproject Salmsteke - Schoonhoven

De dijk tussen Salmsteke en Schoonhoven voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Scope 8,3 kilometer
Projectfase planuitwerking
Opgave stabiliteit en piping
Bijzonder zero-emissie-materieel bij uitvoering
Link website project Dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Laatste update pagina 10-2023

Opgave

Het project Salmsteke - Schoonhoven loopt vanaf het aanliggende project Salmsteke tot aan de grens van het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Schoonhoven en heeft een lengte van ruim 8,3 kilometer.

De veiligheidsopgave voor dit project spitst zich met name toe op de faalmechanismen piping, macrostabiliteit en hoogte. Kenmerkend voor dit gebied zijn de getijdenwerking en de slappere bodemgesteldheid; het is een zettingsgevoelig gebied.

Context

Het project ligt aan de Lekdijk Oost tussen Lopik en Schoonhoven. Dit gebied typeert zich door landelijke woningen, direct gelegen aan de dijk. Er is een inpassingsopgave in de kern van Schoonhoven. Daarnaast werkt het waterschap samen met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de provincie Utrecht en de gemeente Lopik om de uiterwaarden een impuls te geven aan (water)natuur en recreatie (wandelen).

Planning

Het project zit nu in de afwegingsfase van de planuitwerkingsfase. In de verkenningsfase is het voorkeursalternatief vastgesteld. In de planuitwerking wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een vergunningenontwerp en een detailontwerp.