Dijkversterkingsproject Salmsteke

De dijk bij Salmsteke voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Scope 2 kilometer
Projectfase realisatie
Opgave piping en stabiliteit
Bijzonder toepassing Prolock filterscherm
Link website project Dijkversterking Salmsteke - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

De dijkversterking Salmsteke is een van de eerste deelprojecten in de programmering van Sterke Lekdijk. Het dijktraject ligt nabij het dorp Jaarsveld en is met zijn 2 kilometer lengte naar voren getrokken om aan te sluiten bij een bredere gebiedsontwikkeling: Salmsteke Ontkiemt! De veiligheidsopgave spitst zich met name toe op de faalmechanismen piping, macrostabiliteit en bekleding buitentalud.

Context

Het project ligt aan de Lekdijk Oost tussen Lopik en Jaarsveld. Dit gebied typeert zich door landelijke woningen, die direct aan de dijk liggen. Het waterschap werkt samen met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, provincie Utrecht, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden en gemeente Lopik om de uiterwaarden een impuls te geven aan (water) natuur en recreatie. Er komen nieuwe natuurgraslanden, een Kaderrichtlijn Water-geul, een zwemplas, een horecavoorziening en een nieuwe boothelling.

Planning

Het project bevindt zich nu in de realisatiefase. In de planuitwerking is het detailontwerp opgesteld voor het project Dijk en uiterwaard. In de realisatie worden er nog optimalisaties doorgevoerd voor het Prolock filterscherm. De realisatie van de uiterwaard duurt tot begin 2023. De dijk wordt opgeleverd begin 2024.