Dijkversterkingsproject Irenesluis - Culemborgse Veer

De dijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Scope 10 kilometer
Projectfase verkenning
Opgave piping en stabiliteit
Bijzonder verbetering ruimtelijke kwaliteit
Link website project Dijkversterking Irenesluis-Culemborgse Veer - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Bij de dijkversterking tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer gaat het om een opgave van 10 kilometer. Voor een aanzienlijk deel van het traject wordt gekozen voor uitstel van maatregelen tegen piping, omdat verwacht wordt dat toepassing van nieuwe rekenregels ertoe zal leiden dat maatregelen op deze locaties in de toekomst niet nodig zijn.

Context

Het dijktraject van het deelproject Irenesluis - Culemborgse Veer ligt aan de noordzijde van de Lek tussen de Irenesluis bij Wijk bij Duurstede en de veerstoep van het Culemborgse Veer. Het dijktraject ligt in de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede en in de provincie Utrecht. De dijk vormt een grens tussen natuurlijke uiterwaarden aan de buitendijkse zijde en de polders en dorpen aan de binnendijkse zijde.

De directe omgeving van de dijk is relatief onbebouwd. Met medeoverheden wordt gekeken naar verbeteringen van de leefbaarheid in het gebied, bijvoorbeeld door de weginrichting te verbeteren en rustpunten toe te voegen. In het gebied spelen verder 2 grote (natuur)ontwikkelingen in de uiterwaarden. Deze hebben een beperkt raakvlak met de dijkversterking.

Planning

Het project zit momenteel midden in de verkenningsfase. Naar verwachting wordt halverwege 2023 een voorkeursalternatief vastgesteld om vervolgens over te gaan tot de planuitwerking.