Dijkversterkingsproject Gorinchem - Waardenburg

De dijk tussen Gorinchem en Waardenburg voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Rivierenland
Scope 23,5 kilometer
Projectfase realisatie
Opgave hoogte, stabiliteit en piping
Bijzonder elektrische kraan, bloemrijk grasmengel
Link website project Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg - Waterschap Rivierenland
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Dijktraject Gorinchem - Waardenburg bestaat uit ruim 23 kilometer aan afgekeurde dijktrajecten. Die zijn afgekeurd op een of meer van de faalmechanismen hoogte, binnenwaartse stabiliteit, buitenwaartse stabiliteit en piping.  

Context

Het dijktraject Gorinchem - Waardenburg ligt in de gemeenten Gorinchem en West Betuwe. Het heeft een belangrijk raakvlak met de Nieuwe Hollandse Waterlinie (UNESCO Werelderfgoed). Het traject loopt van de Dalemsewal in Gorinchem tot aan de A2 bij Waardenburg. Het buitenwater is de Waal.

Op diverse locaties staat bebouwing dicht tegen de dijk aan of op enige afstand van de dijk. Bij Fort Vuren ligt de dijk direct tegen de fortgracht aan. Het projectplan Waterwet voor de dijkversterking is sinds 1 juni 2022 onherroepelijk.  

Planning

De uitvoering is in juni 2021 gestart. Het project wordt vanaf de verkenning tot en met de realisatie uitgevoerd in een alliantie van Waterschap Rivierenland met een consortium van marktpartijen onder de naam Waalensemble. Deze aanpak is uniek. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed verloop van het project en voor het meenemen van de kennis van de aannemer in het ontwerp.

Er wordt gewerkt met gebiedseigen grond afkomstig uit de uiterwaarden binnen het projectgebied. Sinds april 2022 wordt langs het gehele tracé van 23 kilometer aan de dijk gewerkt. In 2026 is de dijkversterking gereed.