Dijkversterkingsproject IJsseldijk Gouda (VIJG 2/3/4)

De IJsseldijk bij Gouda voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland
Scope 0,9 kilometer en 4 kunstwerken
Projectfase planuitwerking (spoor 2) en verkenning (spoor 3/4)
Opgave stabiliteit en betrouwbaarheid sluiting
Bijzonder kunstwerken zijn monumenten
Link website project Dijkversterking IJsseldijk Gouda - Hoogheemraadschap van Rijnland
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Het IJsseldijktraject loopt van het Boezemgemaal tot de Goverwellebrug en is 4 kilometer lang. Eind 2013 is besloten om van het totale afgekeurde traject eerst de meest urgente delen van de dijk op te pakken, waarbij een onderscheid gemaakt is in de stabiliteitsmaatregelen voor de dijk (spoor 1) en het verbeteren van de kunstwerken (spoor 2). De minder urgente delen (sporen 3 en 4) volgen later. In mei 2018 is het eerste spoor met 3 dijktrajecten opgeleverd. 

Context

De dijkverbetering vindt plaats in een gebied met veel cul¬tuurhistorische waarden. Alle kunstwerken zijn monumenten en deels in eigendom van de gemeente. De vaargeul ligt dicht langs de dijk. Op de dijk ligt een doorgaande verbindingsweg van en naar het centrum van Gouda.

Planning

Spoor 2: Eind 2022 start de planuitwerkingsfase waarin de voorkeursalternatieven voor de Keersluis en de Mallegatsluis worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Spoor 3: De opgave bij de Havensluis lijkt eenvoudig en wordt naar verwach¬ting in een fastlane-beschikking opgenomen.

Spoor 4: In 2023 start de verkenningsfase naar de verbetering van 900 meter dijktraject langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.