Dijkversterkingsproject Pannerdense Waard - Westervoort

De dijk tussen de Pannerdense Waard en Westervoort voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Rijn en IJssel
Scope 11,4 kilometer
Projectfase verkenning
Opgave piping en stabiliteit
Bijzonder raakvlakken met Rivierklimaatpark IJsselpoort
Link website project Dijkversterking Pannerdense Waard-Westervoort - Waterschap Rijn en IJssel
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Waterschap Rijn en IJssel werkt sinds 2021 aan de versterking van de dijk tussen de Pannerdense Waard en Westervoort, als deelproject van de versterking van het normtraject 48-1 tussen Spijk en de brug in de A12 bij Westervoort. De dijk beschermt de regio de Liemers.  De veiligheidsopgave richt zich met name op de faalmechanismen piping en binnenwaartse macrostabiliteit. 

Context

De dijk tussen de Pannerdense Waard en Westervoort ligt ten noordwesten van de Nederrijn, ten zuidwesten van de IJssel en daarmee ook ter hoogte van de splitsing van Rijn en IJssel. Het deel langs de IJssel flankeert het raakvlakproject Rivierklimaatpark IJsselpoort en de wijkontwikkeling de Mosterdhof. Het deel ter hoogte van Loo heeft een raakvlak met de doortrekking van de A15. Met deze projecten wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht.

Planning

In september 2021 is de verkenningsfase gestart. In het voorjaar 2022 heeft een eerste ronde startbijeenkomsten plaatsgevonden, mede ter voorbereiding op de publicatie van de kennisgevingen voornemen en voorstel participatie onder de Omgevingswet. Vanaf mei 2022 werkt het project in een relationeel contract met ingenieurs- en adviesbureau Arcadis aan de uitvoering van de verkenning. De keuze voor een voorkeursalternatief voor de dijkversterking valt naar verwachting in eind 2024.