Dijkversterkingsproject IJsselpaviljoen Zutphen

De dijk rond het IJsselpaviljoen in Zutphen voldeed niet aan de waterveiligheidsnormen en moest daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Rijn en IJssel
Scope 125 meter
Projectfase afgerond
Opgave stabiliteit
Bijzonder geïntegreerd binnen projecten Rivier in de Stad
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

De primaire kering langs de IJssel in de omgeving van de binnenstad van Zutphen was over een lengte van circa 125 meter afgekeurd op het faalmechanisme stabiliteit steenzetting. Het betreft de waterkering nabij het IJsselpaviljoen.

Context

Het waterschap heeft de dijkversterking rond het IJsselpaviljoen gerealiseerd binnen het projectgebied van Rivier in de Stad (RIDS) in Zutphen. De gemeente Zutphen is in 2017 gestart om de IJsselkade aan te pakken en de werkzaamheden worden in 2023 afgerond. Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Zutphen hebben het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid hierbij gezamenlijk opgepakt.

Planning

De dijk rondom het IJsselpaviljoen is in 2022 versterkt en het project bevindt zich momenteel in de nazorgfase. Samen met het IJsselpaviljoen en de gemeente Zutphen zijn de grondeigendommen logisch verdeeld en zijn er afspraken gemaakt over het toekomstig beheer en onderhoud.