Dijkversterkingsproject Marken

De dijk om Marken voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Rijkswaterstaat
Scope 5 kilometer
Projectfase realisatie
Opgave stabiliteit, hoogte en bekleding
Bijzonder participatie bewoners
Link website project Dijkversterking Marken - Rijkswaterstaat
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Grote delen van de dijk om het eiland Marken aan de West- en Zuidkade voldoen niet meer aan de huidige waterveiligheidsnormen. Delen van de dijk hebben stabiliteitsproblemen. Daarnaast is de dijk te laag en is de steenbekleding op veel plekken niet stevig genoeg. Er is daarom gekozen om de dijk te versterken.

Context

Bij dit project zocht Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met regionale overheden en bewoners naar een passende oplossing. In 2016 is mede in samenwerking met bewoners gekozen voor een buitenwaartse dijkverwerking.

Het ontwerp is een nieuwe dijk die tegen het buitentalud van de bestaande dijk (buitendijks) wordt aangelegd. Daarna wordt de bestaande dijk grotendeels weggehaald, waarbij zoveel mogelijk materialen uit de dijk worden hergebruikt in de nieuwe dijk. Gelijktijdig met de dijkversterking worden recreatieve en natuurvoorzieningen aangelegd, zoals een nieuw strand en een ligweide.

Planning

In 2018 startte de voorbereiding van de realisatiefase. In 2020 is de aanbesteding gestart en een jaar later is de opdracht gegund aan de aannemerscombinatie Hof op Marken (CHoM). De start uitvoering is in het najaar van 2022 en oplevering van de dijk in 2026 - 2028.