Dijkversterkingsproject Schellingwoude

Dijktraject Schellingwoude in Amsterdam-Noord voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Scope 2,1 kilometer
Projectfase verkenning
Opgave stabiliteit en bekleding
Bijzonder verkenning gestart op basis van uitkomsten van de integrale scopebenadering
Laatste update pagina 10-2023

Opgave

Het dijktraject Schellingwoude ligt in Amsterdam-Noord. Op en langs de dijk komen veel activiteiten samen: onder andere waterveiligheid, verkeersveiligheid, recreatie, natuur, toerisme, wonen, ondernemen, scheepvaart en de Oranjesluizen. De dijk vormt hierin het verbindende element. Het traject voelt als een “woondijk”.

Context

Doordat de dijk en de omgeving nauw met elkaar verbonden zijn, is het voor de bewoners en betrokken partijen van groot belang om bij de start van het participatie- en ontwerpproces betrokken te zijn. Een stabiele versterkingsopgave is hierbij essentieel. Om deze reden is de verkenningsfase opgedeeld in twee fasen.

Planning

Na het aanvullend onderzoek van de eerste fase van de verkenning wordt de versterkingsopgave definitief vastgesteld. Om te komen tot het plan van aanpak dat recht doet aan de verschillende belangen, wordt er nauw samengewerkt met de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat.