Dijkversterkingsproject Schellingwoude

Dijktraject Schellingwoude in Amsterdam-Noord voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Scope 2,1 kilometer
Projectfase verkenning
Opgave stabiliteit en bekleding
Bijzonder verkenning gestart op basis van uitkomsten van de integrale scopebenadering
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Het dijktraject Schellingwoude ligt in Amsterdam-Noord. Op en langs de dijk komen veel activiteiten samen: onder meer waterveiligheid, verkeersveiligheid, recreatie, natuur, toerisme, wonen, ondernemen, scheepvaart en de Oranjesluizen. De dijk vormt hierin het verbindende element. Het traject voelt als een 'woondijk'. 

Context

Doordat de dijk en de omgeving nauw met elkaar verbonden zijn, is het voor de bewoners en betrokken partijen van groot belang om bij de start van het participatie- en ontwerpproces betrokken te zijn. Een stabiele versterkingsopgave is hierbij essentieel. Om deze reden is de verkenningsfase opgedeeld in 2 fases.

Planning

In de eerste fase wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd voor het bebouwde deel van de dijk en wordt de ontwerpopgave definitief vastgesteld. Om te komen tot een voorkeursalternatief dat recht doet aan de verschillende belangen, wordt in het tweede deel nauw samengewerkt met de gemeente Amsterdam.