Dijkversterkingsproject Monnickendam Zeedijk

De dijk bij Monnickendam voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Scope 3,8 kilometer
Projectfase verkenning
Opgave stabiliteit
Bijzonder duurzaamheid als doelstelling
Link website project Dijkversterkingsproject Monnickendam Zeedijk en Stedelijk - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

In de derde toetsronde zijn aanvullende stukken dijk van de Markermeerdijken met een totale lengte van 12,5 kilometer afgekeurd. Deze stukken dijk moeten ook worden versterkt. De voorbereiding van de versterking van deze stukken dijk maakt geen onderdeel uit van de opdracht van de Alliantie Markermeerdijken, maar pakt het hoogheemraadschap zelf op.

Binnen die 12,5 kilometer ligt de dijk ten zuiden van Monnickendam. Deze is 3,8 kilometer lang en beschermt het gebied Waterland. Dit dijktraject is afgekeurd op de faalmechanismen stabiliteit binnenwaarts en stabiliteit buitenwaarts. 

Context

De te versterken dijk (provinciaal monument) ligt in landelijk gebied en ingeklemd tussen natuurgebieden. Buitendijks ligt het Natura 2000-gebied van de Gouwzee. Binnendijks ligt een gebied uit het Natuur Netwerk Nederland, met daarbij een aantal agrarische bedrijven en percelen. Vanuit verkeersveiligheid heeft de gemeente Waterland de wens om het fietspad op de dijk te verbreden.

Planning

Het project bevindt zich in de verkenningsfase.