Dijkversterkingsproject Monnickendam Stedelijk

De dijk bij Monnickendam voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Scope 1,8 kilometer
Projectfase verkenning
Opgave stabiliteit
Bijzonder duurzaamheid is speerpunt
Link website project Dijkversterkingsproject Monnickendam Zeedijk en Stedelijk - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

In de derde toetsronde zijn aanvullende stukken dijk van de Markermeerdijken met een totale lengte van 12,5 kilometer afgekeurd. Deze stukken dijk moeten ook worden versterkt. De voorbereiding van de versterking van deze stukken dijk maakt geen onderdeel uit van de opdracht van de Alliantie Markermeerdijken, maar pakt het hoogheemraadschap zelf op.

Binnen die 12,5 kilometer ligt de dijk van het project dijkversterking Monnickendam Stedelijk. Deze is 1,8 kilometer lang en beschermt het binnendijkse gebied van de stad Monnickendam.  

Context

Een groot deel van de dijk ligt in het historische centrum van Monnickendam. De dijk is in het centrum breed met een flauw talud en is niet herkenbaar als dijk. Er staan woningen en bedrijfspanden in of op de dijk. Aan de noordkant (vanaf de N247) is een klein traject van de dijk ingeklemd door water. Aan de zuidkant van het historisch centrum van Monnickendam loopt de dijk onder andere langs het buitendijkse gebied Hemmeland.

Planning

Het project bevindt zich in de verkenningsfase. Begin 2023 is de versterkingsopgave bekend en wordt bepaald op welke manier de verkenning wordt voortgezet.