Dijkversterkingsproject Markermeerdijken

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam voldoen niet aan de waterveiligheidsnormen en moeten daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Scope 33 kilometer
Projectfase realisatie
Opgave hoogte, stabiliteit en bekleding
Bijzonder gelijkwaardige samenwerking in alliantie tussen waterschap en private partijen
Link website project Dijkversterkingsproject Markermeerdijken - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

De monumentale Markermeerdijken beschermen 1,2 miljoen mensen. De dijken zijn niet stabiel genoeg en op een aantal plekken niet hoog genoeg, de bekleding voldoet niet meer, of beide.

Context

Op 19 oktober 2019 spoot ter hoogte van de schouwburg in Hoorn het eerste zand voor de dijkversterking de leidingen uit. In totaal is ruim 8 miljoen kuub zand nodig om de dijk tussen Hoorn en Durgerdam voor de komende 50 jaar weer veilig te maken.

Op bijna alle plekken langs de dijk waar versterkt moet worden, zijn buitendijkse werkbanen aangelegd. De werkbanen van zand en stenen zijn nodig om het benodigde materieel en materiaal voor de dijkversterking over het water te kunnen aanvoeren én vanaf de waterkant aan de dijk te kunnen werken. Zo voorkomen we overlast binnendijks. 

Planning

Het project zit in de realisatiefase. Op de meeste plekken wordt er inmiddels aan de dijk gewerkt en op sommige plekken is de afbouw gestart. Er is al meer dan 7,4 miljoen kuub zand verwerkt. Het eerste stukje dijk is inmiddels bijna klaar: Hoorn Binnenstad is het eerste deel van 33 kilometer dijkversterking dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd wordt.