Versterkingsproject Markermeerdijken MMD

De Markermeerdijken zijn niet stabiel genoeg en op een aantal plekken niet hoog genoeg, of de bekleding voldoet niet meer, of beide. De Alliantie Markermeerdijken versterkt daarom ruim 33 kilometer van de dijken tussen Hoorn en Durgerdam.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 33 kilometer
Projectfase Realisatiefase
Verwachte afronding
Faalmechanisme(n) Stabiliteit en bekleding
Bijzonderheden Alliantie Markermeerdijken
Link website project https://www.markermeerdijken.nl/
Laatste update pagina 25-11-2021

Het project is opgedeeld in 15 verschillende modules, waarbij iedere module zijn eigen versterkingsoplossing heeft. Omwonenden en de Stichting Zuyderzeedijk hadden bezwaar gemaakt, maar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland oordeelde in 2020 dat versterking van de Markermeerdijken volgens plan door mocht gaan.

Het project zit sinds oktober 2019 in de realisatiefase. In totaal is ruim 6,8 miljoen kuub zand nodig om de dijk tussen Hoorn en Durgerdam voor de komende vijftig jaar weer veilig te maken. Medio 2021 was zo’n 4,6 miljoen kuub zand opgespoten. Het grootste deel is gebruikt voor de ruim 4 kilometer lange oeverdijk, die voor de kust van Hoorn en Scharwoude wordt aangelegd. Na een jaar rusttijd maakt de alliantie de oeverdijk in 2022 af en wordt het stuk tussen de schouwburg en de Galgenbocht, samen met de gemeente, ingericht als stadsstrand. De verwachting is dat het strand begin 2023 gereed is.

Ook is gezocht naar kansen om werk met werk te maken. Een doorlopende fiets-wandelverbinding van Hoorn tot Amsterdam is daar een voorbeeld van, evenals het aan te leggen stadsstrand van Hoorn.

  • werk aan de dijk