Dijkversterkingsproject Markermeerdijken

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam voldoen niet aan de waterveiligheidsnormen en moeten daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Scope 33 kilometer
Projectfase realisatie
Opgave hoogte, stabiliteit en bekleding
Bijzonder gelijkwaardige samenwerking in alliantie tussen waterschap en private partijen
Link website project Dijkversterkingsproject Markermeerdijken - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Laatste update pagina 10-2023

Opgave

De karakteristieke, monumentale Markermeerdijken beschermen 1,2 miljoen mensen tegen het water uit het Markermeer. De dijken zijn niet stabiel genoeg en op een aantal plekken niet hoog genoeg, de bekleding voldoet niet meer, of beide.

Context

Op 19 oktober 2019 spoot ter hoogte van de schouwburg in Hoorn het eerste zand voor de dijkversterking de leidingen uit. In totaal is ruim 8 miljoen kuub zand nodig om de dijken tussen Hoorn en Durgerdam voor de komende vijftig jaar weer veilig te maken. Er wordt zoveel mogelijk vanaf het water gewerkt. Hiervoor zijn vaargeulen gegraven en loswallen aangelegd en buitendijkse werkbanen gerealiseerd. Zo voorkomen we overlast binnendijks.

Planning

Het project zit in de realisatiefase. Eind dit jaar zijn we overal gestart met versterkingswerkzaamheden. Begin dit jaar waren de eerste delen klaar: de Westerdijk in de binnenstad van Hoorn en het eerste kunstwerk zijn opgeleverd. Gemeente Hoorn heeft in de zomer het eerste deel van de meekoppelkans geopend voor publiek: een stuk van het stadsstrand op de oeverdijk. De hele oeverdijk wordt in de zomer van 2024 opgeleverd.