Dijkversterkingsproject Mastenbroek - Zwarte Water

De dijk tussen Mastenbroek en Zwarte Water voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta
Scope 11,7 kilometer
Projectfase nog te starten
Opgave stabiliteit en piping
Bijzonder karakteristieke kolken in landschap
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Tussen de Spooldersluis bij Zwolle tot en met de gemeente Hasselt moet de dijk over 11,7 kilometer versterkt worden. De veiligheidsopgave richt zich met name op de faalmechanismen macrostabiliteit binnen- en buitenwaarts en piping.

Context

Mastenbroek - Zwarte Water beschermt de polder Mastenbroek tegen hoogwater vanuit het Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal. Het traject ligt aan oostzijde van polder Mastenbroek en loopt aan de westzijde van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water vanaf de Spooldersluis bij Zwolle tot en met de gemeente Hasselt.

Polder Mastenbroek is een van de oudste polders van Nederland. Deze polder is meerdere malen overstroomd, dit is ook terug te zien aan de vele kolken langs deze kering. 

Planning

De verkenning start in 2024.