Dijkversterkingsproject Mastenbroek - IJssel

De IJsseldijk tussen Zwolle en IJsselmuiden voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta
Scope 10,8 kilometer
Projectfase verkenning
Opgave piping, stabiliteit, bekleding en hoogte
Bijzonder dorpsfront IJsselmuiden/Kampen
Link website project https://www.wdodelta.nl/mastenbroek-ijssel
Laatste update pagina 10-2023

Opgave

De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek tegen gevolgen van hoogwater vanaf de IJssel en tegen gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer. Het traject begint in het zuiden bij de Spooldersluis in Zwolle en loopt via ’s-Heerenbroek, Wilsum en Nieuwstad richting de stationsomgeving van IJsselmuiden.

De verwachte scope is 10,8 kilometer, een afname van 3,8 kilometer ten opzichte van de oorspronkelijke scope door inzichten uit de trajectaanpak. De dijk is onder andere afgekeurd voor de faalmechanismen piping, stabiliteit, grasbekleding erosie buitentalud en hoogte. De verkenning start begin 2024.

Context

De polder Mastenbroek is een van de oudste polders van Nederland met een geschiedenis van meer dan vijfhonderd jaar. Het bedijken van de polder is omstreeks 1337 begonnen, toen de Utrechtse bisschop Jan van Arkel de rechten van Mastenbroek overnam. De polder is sindsdien meerdere malen overstroomd, te herkennen aan het landschap langs de dijk. Het traject ligt in de IJssel-Vechtdelta in de overgang van het rivieren- naar het IJsselmeergebied.

Planning

De verkenning start in 2024.