Keersluis Zwolle

De keersluis bij Zwolle voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta
Scope 1 kunstwerk
Projectfase nog te starten
Opgave hoogte en constructief falen
Bijzonder verbinding regionaal watersysteem
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Keersluis Zwolle is een kunstwerk gelegen in het normtraject 53-3, gelegen aan de rand van het centrum van Zwolle. De keersluis is in een nadere analyse veiligheid afgekeurd op hoogte, stabiliteit constructie, stabiliteit grondlichaam en betrouwbaarheid sluiting. 

Context

Binnendijks van de keersluis ligt de binnenstad van Zwolle, omringd door de stadsgracht die door de keersluis van het Zwarte Water wordt gescheiden. De keersluis keert water vanaf het IJsselmeer en de Vecht. Per dag passeren gemiddeld 20 schepen de keersluis. Door de keersluis Zwolle is het primaire keringensysteem verbonden met het regionale watersysteem (gebied Salland).

Er is niet alleen een opgave aan de keersluis, maar ook het regionale systeem heeft een waterveiligheidsopgave. Het waterschap onderzoekt of kansen benut kunnen worden via integrale planvorming tussen de thema’s veiligheid en watersysteem én opgaven van bijvoorbeeld medeoverheden. Met als doel dat in de toekomst de keersluis Zwolle optimaal kan worden ingezet voor de waterveiligheid van dit gebied. 

Planning

De verkenningsfase start in 2026.