Dijkversterkingsproject Dalfsen - Zwolle (Veilige Vecht)

De dijken langs de Overijsselse Vecht tussen Dalfsen en Zwolle voldoen niet aan de waterveiligheidsnormen en moeten daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta
Scope 32 kilometer en 5 kunstwerken
Projectfase verkenning
Opgave hoogte, piping en bekleding
Bijzonder scope verkleind door onderzoeken
Link website project Dijkversterkingsproject Dalfsen-Zwolle (Veilige Vecht) - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

In het project Veilige Vecht worden de dijken langs de Overijsselse Vecht tussen Dalfsen en Zwolle over een lengte van 32 kilometer versterkt. De belangrijkste faalmechanismen waarop de Vechtdijken zijn afgekeurd zijn hoogte, piping en stabiliteit bekleding. 

Context

Uit de POV Systeemmaatregelen Vecht blijkt dat systeemmaatregelen in het stroomgebied van de Vecht kunnen bijdragen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle door het verlagen van de waterstanden op de Vecht. Daarom is er voor dit project ook een onderzoek naar de bijdrage van systeemmaatregelen in het stroomgebied gedaan, in nauwe samenwerking met Waterschap Vechtstromen.

Planning

In 2020 startte de verkenningsfase. Daarin heeft het waterschap gezocht naar mogelijke oplossingen voor de waterveiligheidsopgave en naar kansen om deze te combineren met andere opgaven. Uit het innovatieproject Gras op Zand bleek dat de grasmat sterker is dan gedacht. Er vond een actualisatie van de opgave plaats op basis van het innovatieproject én een studie naar de waterstanden van de Vecht (GRADE Vecht).

Na de actualisatie van de opgave worden de kansrijke alternatieven vastgesteld en uitgewerkt. In 2023 wordt de verkenning afgerond met besluitvorming over het voorkeursalternatief dat bestaat uit een dijkversterking, mogelijk in combinatie met systeemmaatregelen.