Dijkversterkingsproject Willemstad - Noordschans

De dijk tussen Willemstad en Noordschans voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Brabantse Delta
Scope 9,4 kilometer
Projectfase voorverkenning
Opgave piping, stabiliteit en bekleding
Bijzonder cultuurhistorische elementen op en langs de dijk
Link website project Dijkverbetering Willemstad-Noordschans - Waterschap Brabantse Delta
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

De dijk tussen Willemstad en Noordschans moet worden aangepakt. Het gaat om een traject van 7,4 kilometer. De opgave richt zich vooral op de faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en graserosie buitentalud. Ook een deel van de dijk tussen Willemstad en de Volkeraksluizen moet worden versterkt. Dit traject van 1,6 kilometer is afgekeurd op de faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts, stabiliteit steenzetting en graserosie buitentalud.

Verder wordt in dit project een pipingopgave bij de haven van Moerdijk van 0,4 kilometer opgepakt. Naast de bovengenoemde dijktrajecten zijn er maatwerklocaties, waaronder die in Willemstad. De opgave van de maatwerklocaties bevat de niet waterkerende objecten, zoals bomen en bebouwing. 

Context

Het dijktraject Willemstad - Noordschans ligt langs het Hollands Diep, tussen de vestingstad Willemstad en de industrie van Moerdijk. De dijk was eerder onderdeel van de versterkingsopgave Willemstad - Geertruidenberg. Op een deel van de dijk staan muraltmuren. Dit zijn lage betonnen muren die vroeger werden gebouwd om op een goedkope manier dijken te verhogen. Aan de ene kant langs de dijk staat een aantal woningen, aan de andere kant ligt een buitendijks natuurgebied.

Planning

In 2020 is de voorverkenningsfase gestart. Deze fase wordt in 2022 afgesloten. De verkenningsfase start in 2023.